top of page

רהיטי ליבנה

את קו המוצרים החדש שלנו התחלנו מתוך הבנה שהנגרות המודרניות צריכה להיות פשוטה ונגישה, אך יחד עם זאת מעניינת ועשויה בקפידה 

מחומרי גלם איכותיים - כך בחרנו את לביד הליבנה  (בירץ׳) כחומר הגלם שירכיב את הקו החדש שלנו

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

bottom of page