top of page
עיצוב פנים ויצור פרטי נגרות 

פנטהאוס ברחובות

בעלי הפנטהאוס , הורים לארבעה בוגרים שרק אחת מהם נשארה בבית, הגיעו אלינו עם שרטוטים ראשוניים , כשהבית היה עדיין רק על הנייר.

מצב זה איפשר לנו לעזור להם בכל שלב התכנון הראשוני ובשינויים ,עוד לפני הבנייה : הזזת קירות, חשמל ואינסטלציה, שיתאימו לאורח החיים החדש של זוג הורים שמארח הרבה, מספר גדול של אנשים.

הקו שהנחה אותנו בתכנון המטבח - אחסון רב שיאפשר המשך חיים נוחים אחרי מגורים בבית פרטי רחב מידות ונוחות מקסימלית בעבודה - שתאפשר בישול רב משתתפים ובכמויות גדולות. ובעיצוב - לשמור על קו מודרני ונקי שהתוותה בעלת הבית לכל הפינות והחדרים. המטבח מכיל בצד אחד שלו ובאי - 90 מגרות , ובצדו השני ארונות איחסון ומזווה רחבים וגבוהים.

עיצב: אלי בר-אדון 

צילם: עידן גור

מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | יחידת מדפים
ספסל ויחדות תלויות | פנטהאוס ברחובות
ספסל ויחדות תלויות | פנטהאוס ברחובות
ספסל ויחדות תלויות | פנטהאוס ברחובות
ספסל ויחדות תלויות | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
מטבח מודרני | פנטהאוס ברחובות
סלון | פנטהאוס ברחובות
סלון | פנטהאוס ברחובות
חדר שינה_שידת טלויזיה_יוניק דברים מיוחדים (2)
חדר שינה_שידת טלויזיה_יוניק דברים מיוחדים (1)
חדר שינה_שידת טלויזיה_יוניק דברים מיוחדים (4)
חדר שינה_מיטה_יוניק דברים מיוחדיםjpg (3)
חדר שינה_מיטה_יוניק דברים מיוחדיםjpg (2)
חדר שינה_מיטה_יוניק דברים מיוחדיםjpg (1)
חדר שינה_ארונות בגדים_יוניק דברים מיוחדים (5)
חדר שינה_ארונות בגדים_יוניק דברים מיוחדים (4)
חדר שינה_ארונות בגדים_יוניק דברים מיוחדים (3)
חדר שינה רחובות_מיטה_יוניק דברים מיוחדים (7)
חדר שינה רחובות_מיטה_יוניק דברים מיוחדים (6)
חדר שינה רחובות_מיטה_יוניק דברים מיוחדים (1)
חדר עבודה_רחובות_יוניק דירם מיוחדים (4)
חדר עבודה_רחובות_יוניק דירם מיוחדים (2)
חדר עבודה_רחובות_יוניק דירם מיוחדים (1)
bottom of page