top of page

פינות אוכל | שולחנות מעץ מלא

אנחנו מייצרים ומעצבים שולחנות אוכל ופינות אוכל מעץ מלא ובפתיחות עם הארכות לגדלים שונים. השולחנות מיוצרים אצלנו בנגריה ומוצגים בתצוגה הצמודה לנגריה. בתמונות המוצגות כאן, מספר דוגמאות לשולחנות אוכל בבתי לקוחות. 

פינת אוכל | שולחן פינת אוכל
שולחן אוכל מעץ מלא
שולחן אוכל מעץ מלא | פינת אוכל
פינת אוכל | שולחן פינת אוכל
יחידת מדפים וספסל
פינת אוכל | דיינר אמריקני
שולחן אוכל מעץ מלא
ייצור עבודות נגרות - בית בתל-אביב (6)
מטבח-לבן-כפרי-15
מטבח-לבן-כפרי-16
שולחן פינת אוכל 2
שולחן חצובה תצוגה לבד
bottom of page