top of page

מטבח בכפר נטר

לאחר שנים רבות שחיו בבית מטופח ומרווח בכפר נטר , החליטו בני הזוג לשפץ את המטבח.

הם ביקשו לעצמם מטבח שיתאים לצרכים העכשויים, מרווח ומכיל את כל שאספו עם השנים.

חשוב היה מצד אחד להכניס קצת צבעוניות , אבל כזאת שלא תהיה דומיננטית מדי ותתאים לאופי של שאר חלקי הבית. ארונות גדולים נבנו סביב המקרר ויחידת התנור, המכילים מזווה מרווח.

מרבית המטבח בנוי ממגרות המנגישות את כל התכולה ומונעות מאמץ מיותר תוך כדי העבודה. גם דלי האשפה יוצא מתוך מגרה מתחת לכיור , יחידה קטנה תלוייה , מוסיפה נופך אחר לרצף של המטבח עם גוון ואופי משלה ועם הכלים שנאספו עם השנים.

מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
מטבח בכפר-נטר
bottom of page