top of page

משרד בת״א | נגרות 

משרדי חברת יעוץ בינ״ל, באחד ממגדלי המשרדים שברחוב הארבעה בת״א, בהם ביצענו מספר פרטי נגרות, מסגרות וריפוד מורכבים שעיצבו במשרד האדריכלים אורבך-הלוי. 

 

בין הפריטים שבתמונות, חיפוי קיר כפסי עץ אלון, מודבקים ע״ג לוחות mdf צבוע שחור ובזוויות שונות, רהיט עשוי פרופיל ברזל שחור ולאורכו בנויים יחידת הקבלה ובהמשכו משמש כ אי מטבח במטבחים שבחלל הפתוח. 

עיצוב פנים: אורבך הלוי אדריכלים

מנהלת פרויקט: אדר׳ אורלי טייכטל 

צילם: אסף אורן 

חיפויי קיר במשרד
חיפוי קיר
חיפוי קיר
פינת קפה | חיפוי הקיר
Unique_25-12-2017_McKinsey_030
Unique_25-12-2017_McKinsey_027-a
Unique_25-12-2017_McKinsey_024-a
Unique_25-12-2017_McKinsey_001
Unique_25-12-2017_McKinsey_016
Unique_25-12-2017_McKinsey_003
Unique_25-12-2017_McKinsey_008-a
Unique_25-12-2017_McKinsey_014
Unique_25-12-2017_McKinsey_005
Unique_25-12-2017_McKinsey_007
Unique_25-12-2017_McKinsey_068
Unique_25-12-2017_McKinsey_066
Unique_25-12-2017_McKinsey_063
Unique_25-12-2017_McKinsey_073
Unique_25-12-2017_McKinsey_041
Unique_25-12-2017_McKinsey_036
Unique_25-12-2017_McKinsey_046
Unique_25-12-2017_McKinsey_045
Unique_25-12-2017_McKinsey_038
Unique_25-12-2017_McKinsey_043
Unique_25-12-2017_McKinsey_048
Unique_25-12-2017_McKinsey_054
Unique_25-12-2017_McKinsey_058
Unique_25-12-2017_McKinsey_059
Unique_25-12-2017_McKinsey_056
Unique_25-12-2017_McKinsey_052
Unique_25-12-2017_McKinsey_050
Unique_25-12-2017_McKinsey_049
Unique_25-12-2017_McKinsey_092
Unique_25-12-2017_McKinsey_076
Unique_25-12-2017_McKinsey_077
Unique_25-12-2017_McKinsey_078
Unique_25-12-2017_McKinsey_081
Unique_25-12-2017_McKinsey_075
Unique_25-12-2017_McKinsey_079
Unique_25-12-2017_McKinsey_094
Unique_25-12-2017_McKinsey_096
Unique_25-12-2017_McKinsey_082
Unique_25-12-2017_McKinsey_084
Unique_25-12-2017_McKinsey_085
Unique_25-12-2017_McKinsey_087
Unique_25-12-2017_McKinsey_098
bottom of page